Kimya dersi izmir, özel kimya dersi izmir aramalarıyla sitemize ulaştıysanız doğru adrestesiniz.

kimya-dersi-izmirKimya Kursu İzmir

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, diğer maddelerle olan etkileşimlerini, bileşimlerini, tepkimelerini ve uğradıkları dönüşümleri inceleyen bir bilim dalıdır. Daha detaylı olarak söylemle; atomlar ve yapıları, moleküller, bileşikler, tepkimeler, madde ve halleri, kimyasal bağlar gibi tüm konular kimya biliminin incelediği konulardır. Organik , anorganik, analitik, fizikokimya ve biyokimya gibi alt dalları vardır. Tarihçesi M.Ö. 2000’li yıllara kadar uzanmaktadır ancak asıl gelişimine 17. yüzyıl sonunda başlayan geleneksel kimya dönemi ile başlamıştır.

Kimya Dersi Sayesinde Olayın Kimyasını Öğrenip Başarılı Olabilirsiniz.

19. yüzyıl ile birlikte de modern kimya dönemine giren bu bilim, 19. yüzyıl başında John Dalton’un maddenin en küçük birimi olan atomu keşfetmesi ve kimyanın en temel kanunları olan kütlenin korunumu ve sabit oranlar kanunlarını oluşturmasıyla birlikte gelişiminde büyük bir ivme yakalamıştır.Atomun parçacıkları olan proton, nötron ve elektronun keşfi ise bugünkü kimyanın temelini atmış ve Rutherford tarafından bugün de kullanılan atom modeli geliştirilmiştir.

Kimya biliminin incelediği temel kavramları başlıklar halinde şu şekilde sıralayabiliriz: Asitler ve bazlar, atomun yapısı, moleküllerin yapısı, bileşikler, çözeltiler, elektrokimya, kimyasal bağlar, kinetik, stokiyometri ve termodinamik. Kimya biliminin ana çıkış noktasını atom oluşturur.

Kimya Dersi İzmir